Thursday, March 5, 2015

Kesihatan dan Kebersihan

Teliti dan fahami gambar di bawah.
Dalam satu pertandingan memasak, para peserta telah ditemu bual oleh wartawan tentang amalan penyediaan makanan.
1. Berdasarkan gambar di bawah, lakonkan situasi perbualan menggunakan kata ganti nama diri yang sesuai.
2. Senaraikan kata adjektif yang terdapat di dalam gambar.
3. Bina ayat yang betul menggunakan kata adjektif yang telah anda senaraikan.
Cikgu JR.....