Saturday, February 28, 2015

Mengenal Internet (TMK Tahun 5 KSSR)

LIHAT VIDEO DI BAWAHInternet (singkatan perkataan bahasa Inggerisinter-network) ialah rangkaian komputer yang berhubung menerusi beberapa rangkaian. Manakala Internet (huruf 'I' besar) ialah sistem komputer umum, yang berhubung secara sejagat dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internetworking.Sekiranya kita menggunakan komputer biasa(tanpa Internet), kita akan menyimpan data-data tersebut dalam bentuk fail di dalam 'hardisk' komputer kita dan hanya kita sahaja yang boleh membukanya. Tetapi di dalam istilah Internet ini pula, kita menyimpan fail tersebut di satu tempat di namakan 'host' yang mana seluruh rangkaian komputer di dunia ini boleh membaca fail tersebut. Dan inilah yang di katakan Dunia siber.

 Ia merupakan suatu perkhidmatan kepada kita semua. Sama juga dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang lain seperti elektrik, air, telefon, perubatan dan sebagainya.

Bilangan pengguna Internet yang besar dan semakin berkembang, telah mewujudkan budaya Internet. Internet juga mempunyai kesan yang besar ke atas ilmu, dan pandangan dunia. Dengan hanya berpandukan enjin gelintar seperti Google, pengguna di merata dunia mempunyai capaian serta-merta kepada bermacam-macam maklumat. Berbanding dengan buku dan perpustakaan, Internet melambangkan penyebaran(decentralization) maklumat dan data secara ekstrem.
2 peranan penting internet:
·        

Sumber Maklumat

Menyimpan berbagai maklumat

dalam jumlah  tidak terbatas.

·       

Pertukaran Maklumat

Dapat menukarkan maklumat

karana menghubungkan jaringan dari satu komputer ke yang lain tanpa batas.

       Internet

menjadi pemicu globalisasi karena telah menghilangkan batas-batas dunia, dan

memungkinkan kita memperoleh data dari tempat-tempat yang sangat jauh.
Berikut adalah beberapa fasiliti internet, yang paling dikenal dan penting untuk diketahui:
1. E-mail (electronic mail)

    Pelayan untuk mengirim dan menerima pesanan. Setiap pesanan dapat dikirim dari suatu sistem ke sistem lain. Di belakang layar, pelayanan mail ini memastikan bahawa pesanan dikirim dan diterima secara lengkap pada alamat yang benar. Melalui email pula pengguna internet membentuk suatu forum diskusi yang membicarakan topik-topik tertentu dengan bentuk mailing list atau newsgroup.


2. www (world wide web)

    Sistem yang menggunakan tampilan grafik (window) sehingga dapat memberikan layanan yang sangat cepat. Tampilannya bukan hanya berupa teks, dapat berupa gambar dan suara serta videodengan mutu yang bagus kerana didukung oleh warna dan resolusi yang tinggi. Untuk dapat mengaksesnya kita memerlukan peranti atau perisian yang disebut web browser.


3. Search engine (Enjin Pancari/Enjin Gelintar)
    Fungsi pencarian data dalam bentuk laman web sesuai kategori atau keyword yang kita masukkan. Fungsi ini dimiliki oleh pelayar dan juga ada sejumlah laman web yang khusus.

Sejarah Ringkas INTERNET


Kemunculan internet dimulai pada 1966, oleh ARPA (Advanced Research Project Agency – Salah satu division di jabatan pertahanan U.S.) dengan idea membuat jaringan komputer untuk jabatan  pertahanan yang mampu bertukar data dari tempat yang jauh.
Di tahun 1969, ARPA dengan ARPANET berhasil menghubungkan dua komputer di University of California, Los Angeles dan SRI International di Menlo Park, California. Hal ini lah yang menjadi salah satu embrio kelahiran internet.
Di tahun 1974, TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) diperkenalkan dan menjadi sangat popular serta diterima di tahun 80-an. TCP/IP adalah standard komunikasi data yang digunakan untuk proses tukar-menukar data dalam jaringan internet. TCP/IP adalah protokol/aturan yang digunakan bersama dalam memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet.
TCP/IP menggunakan skema pengalamatan yang disebut IP Adress. Satu skema yang memberikan satu alamat kepada satu mesin komputer, yang membuat data yang disimpan di dalamnya dapat diakses oleh komputer lain. Contoh IP Address: 205.116.008.044. 
Pada Oktober 1984, sistem domain name (.com, .org, .gov, .edu, etc) diperkenalkanDomain name adalah satu cara untuk membuat internet menjadi lebih mudah untuk di jelajahi. Teknologi TCP/IP memberikan satu IP address untuk setiap komputer yang membuatnya dapat diakses oleh komputer lain. Domain name adalah satu usaha untuk membuat internet menjadi lebih manusiawi dengan cara menjadikan domain name sebagai “alias” dari IP address. Lebih mudah menaipkanbloggingly.com daripada 192.12.12.98 kan? 
Jun 1987, format gambar gif ditemukan. GIF, atau graphic interchange format adalah salah satu format gambar digital yang relatif lebih berkesan (kerana ukurannya yang lebih kecil) daripada format gambar lain (misalnya .JPEG) yang membuat internet menjadi lebih berwarna dengan berbagai gambar dalam format .gif.
November 1990, format World Wide Web atau www diperkenalkan oleh Tim Barners Lee, seorang karyawan CERN (Organisasi gabungan negara-negara eropah yang meneliti teknologi nuklear.

Sejarah Perkembangan Internet

Dua hal yang penting namun seringkali pemahaman kita kurang tepat: internet dan world wide webadalah dua hal yang berbeza. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung dalam skala global, sedangkan world wide web adalah salah satu pelayar internet yang berupa jaringan dokumen atau sumber daya lain seperti audio, video atau gambar yang saling berhubung olehhyperlink atau URL (Uniform Resource Locator – alamat web dokumen web yang anda taipkan diaddress bar browse) yang dipindahkan melalui jaringan internet melalui protokol HTTP (hypertext transfer protocol).
Internet di Malaysia
Pada awalnya ada berbagai macam format pertukaran data antara komputer yang wujud di jaringan internet. Malangnya, terkadang antara satu format dengan format yang lain tidak sesuai. Hal tersebutlah yang menyebabkan terciptanya world wide web sebagai platform internet yang bertujuan untuk menyeragamkan format pertukaran data di internet.
Ada beberapa server lain selain world wide web yang “bernaung” di dalam internet: Gopher, E-Mail, IRC.


KLIK DI SINI UNTUK MENJAWAB SOALAN