Thursday, April 16, 2015

Hasil Pelajar

Nama     :   Iswieka Tasha
Kelas      :   5 Kreatif
Subjek   :   Teknologi dan Komunikasi Maklumat
Medium :   Movie Maker
Tarikh    :   16 April 2015