Sunday, April 19, 2015

INTERNET : KEBAIKAN DAN KEBURUKAN

Nota  : 

Tajuk : 
Apakah kebaikan dan keburukan internet?Kebaikan internet : 
1. Internet merupakan saluran ilmu pengetahuan kepada semua pengguna.

A) Sebagai bahan pembelajaran murid dan pelajar.

B) Sebagai bahan bantu pengajaran dan kemudahan guru.

C) Sebagai proses penyelidikan dan pembangunan.

2. internet merupakan saluran komunikasi antarabangsa.

A) Sebagai rujukan dalam bidang teleperubatan.

B) Sebagai pusat pendidikan jarak jauh 

C) Sebagai satu komunikasi untuk membuat keputusan sesuatu perkara.

 3. Internet juga memudahkan urusan harian manusia di mana pembayaran bil elektrik, air, kad kredit dan bil-bil lain dapat dilakukan dengan mudah


Keburukan internet: 

Keburukan didalam Internet yang jelas dan nyata adalah seperti berikut:

a. Senang untuk mendapatkan bahan-bahan berunsur lucah seperti gambar, 
dan video clip. Ini boleh mendorong kepada perbuatan maksiat dan menyalahi hukum agama dan undang-undang negara.

b. Chating atau borak di dalam Internet
yang terlalu lama tanpa faedah akan menyebabkan bil telefon meningkat.

c. Penyebaran maklumat yang berunsur negatif kepada sesiapa sahaja melalui e-mel atau laman web.